Προσωπικά Δεδομένα

Φροντίζουμε για τους επισκέπτες μας. Για αυτό δεν πωλούμε ΠΟΤΕ οποιαδήποτε πληροφορία σε κανέναν… Δεν θα δώσουμε ποτέ τις προσωπικές πληροφορίες σας σε άλλες επιχειρήσεις έτσι ώστε να μπορούν να σας καλέσουν ή να σας στείλουν το μαζικό ταχυδρομείο στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας. Μπορείτε να αισθανθείτε ασφαλείς δίνοντας μας τις πληροφορίες σας. Ακολουθούν περισσότερες πληροφορίες:

Το TheStrongBodyStudio.com έχει δημιουργήσει αυτήν τη δήλωση απορρήτου προκειμένου να καταδειχθεί η σταθερή δέσμευσή μας για τα προσωπικά σας στοιχεία. Τα παρακάτω δηλώνουν τις πρακτικές μας στην συλλογή και διάδοσης πληροφοριών για αυτόν τον ιστοχώρο.

Χρησιμοποιούμε τη διεύθυνση IP σας για να βοηθήσουμε να εντοπίσουμε τυχόν προβλήματα με τον κεντρικό υπολογιστή μας, και να διαχειριστούμε τον ιστοχώρο μας.

Αυτή η περιοχή περιέχει τις links με άλλες περιοχές. Το TheStrongBodyStudio.com δεν είναι αρμόδιο για τις πρακτικές ή το περιεχόμενο τέτοιων ιστοχώρων, ούτε είναι είναι σε θέση να παρέχει εγγυήσεις όσον αφορά την παντελή απουσία ιών ή άλλων επιβλαβών προγραμμάτων.

Το TheStrongBodyStudio.com διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει τις δυνατότητες και τις υπηρεσίες που προσφέρει, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση παρά μόνο με τη δημοσίευσή τους σε αυτήν την ιστοσελίδα (Όροι χρήσης)

Παρακαλούμε θυμηθείτε ότι στην περιοχή δημοσίων συζητήσεων (forum) δίνονται δημόσιες πληροφορίες και πρέπει να δείξετε την ανάλογη προσοχή κατά την απόφαση σας να αποκαλύψετε τυχόν προσωπικές σας πληροφορίες.